WAT IS TANTRA?


Tantra is een ongeveer 6000 jaar oud  beoefenings pad, wat ontstond in en rond India.

In de westerse wereld wordt tantra vaak geassocieerd met massage, seks en sensualiteit, maar de echte [traditionele] tantra is veel meer dan dat. Het gaat om je groei als mens, op ieder vlak. Dus zowel fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel als seksueel.

In de meeste spirituele stromingen en godsdiensten die verder in de wereld ontstaan zijn, wordt er meestal een scheiding getrokken tussen lichaam en geest. De geest is verheven .... en het lichaam en vooral lust worden als zondig of zelfs gevaarlijk beschouwd. B.v. fysiek contact en seks is voorbehouden tot getrouwde paren of was alleen een middel tot voortplanting. Bij Tantra is dat niet het geval...

En dat is het bijzondere van Tantra. Tantra leert mensen om te gaan en gebruik te maken van alle energieën die in ons zijn. Onze basale levensenergie zit volgens tantra onderaan de rug opgekruld en wacht op onze eigen aandacht en bewust zijn om uit te dijen en meer te gaan stromen. Dit wordt uitgebeeld door de slang van de Kundalini energie. Als deze energie wakker wordt gaat deze opstijgen naar boven in het lichaam en voedt en verlevendigt alle gebieden van het lichaam en bewustzijn. Als het pad of traject vrij is om door te stromen levert dat immens bijzondere ervaringen op.

O.a. kan dat de ervaring van eenheid met alles opleveren, wat door de oosterse wijsheid ook wel een moment van Verlichting genoemd wordt.

Tantra beoefenen vraagt erom in jezelf dat pad vrij te maken... Dat houdt in: Je te ontdoen van alles wat je belemmert. De belemmeringen die we als mensen ervaren bevinden zich op allerlei niveaus. Daarom werken we met Tantra ook op al die verschillende niveaus. Dus zowel het opheffen van fysieke belemmeringen, als van emotionele belemmeringen, als van overtuigingen en gedachten die ons beperken.

En ook op het spirituele niveau. Tantra herinnert ons eraan dat we goddelijke wezens zijn en eert dat goddelijke Licht in ieder mens en in alle levensvormen. Een zeer diep respect dus voor al het leven!

Kortom...

Tantra is een zeer bijzonder pad naar verlichting of verlichte momenten, waar niets van het menszijn weggeduwd of buiten gesloten wordt. Ook ons lichaam wordt niet als zondig gezien maar zelfs als de drager van onze basale levensenergie en tempel of poort naar onze goddelijke essentie.